Smluvní podmínky

1. Úvod a vymezení pojmů

Smluvní podmínky platí v našem internetovém obchodě www.klicepraha.cz a www.klicepraha.eu.

Prodávající a kupující se řídí smluvními podmínkami, které určují práva a povinnosti obou stran.

Prodávajícím se rozumí provozovatel internetového obchodu: Jaroslava Kovářová

                                                                                        Novodvorská 1077

                                                                                        Praha 4 - Braník

                                                                                        Česká Republika

                                                                                        IČO: 43953905

                                                                                        Tel.: 284 823 056

                                                                                        E-mail: klicepraha@seznam.cz

Kupujícím se nazývá fyzická či právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím odesláním elektronické objednávky.

Elektronická objednávka kupujícího je považována za kupní smlouvu. 

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě. Uzavřením kupní smluvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a souhlasí s nimi. 

Po dokončení nákupu od nás obdržíte potvrzující e-mail. 

 

3. PLATBA, DOPRAVA a DOBA DODÁNÍ

V našem internetovém obchodě lze využít následuící způsoby platby a dopravy na zboží, které si objednáte. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Způsob platby si zákazník zvolí sám prostřednictvím internetové objednávky zboží. 

1) HOTOVĚ - platba probíhá při osobním odběru v naší provozovně na adrese: Českomoravská 809/9, Praha 9 - Vysočany. Informaci o připraveném zboží k odběru obdržíte prostřednictvím e-mailu. 

2) DOBÍRKOU - platba při převzetí zásilky u České pošty v rámci celé České Republiky. Zboží odesílíme poštou do dvou pracovních dnů od potvrzovacího e-mailu. Zboží je doručeno na adresu uvedenou v objednávce včetně daňového dokladu. 

 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo dle § 53 odstavec 7 občanského zákoníku od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží odstoupit. Pokud se tak rozhodne, je povinen vrátit nepoškozené zboží, v původním obalu, bez známek používání či opotřebení s příslušenstvím a daňovým dokladem. Po splnění těchto podmínek prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů např. poštovné.

 

5. Reklamace zboží

Na zboží platí záruka 24 měsíců dle ustanovení zákona. Záruční doba běží ode dne vystavení daňového dokladu (faktury). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud se kupující rozhodne reklamovat zboží, kontaktuje prodávajícího. Kontakt je na stránkách internetového obchodu. 

 

6. Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje získané prostřednictvím internetového obchodu neposkytne třetí osobě. 

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto smlluvní podmínky platí v internetovém obchodě www.klicepraha.cz a www.klicepraha.eu. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí se smluvními podmínkami. Pokud není jinak uvedeno, řídí se oba subjekty obchodním zákoníkem.

 

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost dne 14.5.2013